Nu styrker vi læreruddannelsen

Af Annette Lind, folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Folkeskolen er en bærende institution i vores samfund. Derfor skal vores skal vores læreruddannelse selvfølgelig også være så kvalificeret og attraktiv som overhovedet muligt. Tilfredse og kompetente lærere er helt afgørende for, at folkeskolen fungerer til gavn for vores elever, forældre og lærere og ledere.

Derfor har vi netop indgået en god og bred aftale om en styrkelse af læreruddannelsen. Med aftalen styrker vi økonomien med 125 millioner kroner i 2023 og 200 millioner kroner årligt fra 2024. Det betyder flere timer til de studerende, en forlængelse af praktikperioden, så de studerende har praktik i alle fire uddannelsesår samt mere feedback og vejledning. Reformen vil være med til at skabe en bedre sammenhæng mellem studie og praksis.

For forholdene for vores lærere er blevet forringet de sidste år. Det er den tilbagemelding, vi får fra de studerende. For lidt praktik og for lidt undervisning skaber et usikkert fundament for vores studerende, når de skal ud og undervise eleverne. Samtidig er der fortaget for mange besparelser på folkeskoleområdet. Det hænger ikke sammen.

Vi skal sikre, at de færdiguddannede lærere har de kvalifikationer, der skal til for at yde en høj faglighed og samtidig være i stand til at håndtere folkeskolens udfordringer og ikke føle det som et ’praksischok’, som mange af de studerende oplever i mødet med folkeskolen. Læreruddannelsen skal være en rigtig god ’øvebane’ for de studerende.

Reformen vil også betyde større lokal frihed til at tilrettelægge uddannelsen. Det vil ikke alene bidrage til at få uddannelsen forankret mere målrettet i det lokale miljø, men også gøre det muligt at danne bro mellem den lokale uddannelse og den lokale skole.

Der er mangel på lærere, specielt i de mindre byer i Danmark. Det er derfor også Socialdemokratiet ambition at få flere lærer ud i alle dele af landet. Fordi det vil skabe en naturlig forbindelse mellem der, hvor man studerer og der, hvor man bliver lærer.

Fundamentet er lagt for en styrkelse af læreruddannelsen. Nu skal vi tage næste skridt på vejen og få flere lærer uddannet lokalt, så vi kan sikre kvalificerede og dygtige lærere i hele Danmark. Tak til alle partier, der er med i aftalen: Venstre, SF, Radikale Venstre, De Konservative, DF, Enhedslisten og Alternativet.