Et løft af psykiatrien med en 10-års plan

Af Annette Lind, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Flere og flere mennesker får brug for hjælp i psykiatrien. Er man ikke selv patient, er der stor sandsynlighed for, at man er pårørende. Men psykiatrien mangler hænder, og vi hører gang på gang om mennesker, som ikke får behandling i tide, eller som føler sig svigtet i mødet med psykiatrien. Det skal vi gøre noget ved.

Det kan ikke alene løses ved at tilføre området flere penge, og det kan heller ikke løses med et snuptag. Desværre. Der er behov for en strukturel ændring på alle niveauer inden for psykiatrien. Vi skal sætte bedre ind over for børn og unge, vi skal sikre nok sengepladser og vi skal være langt bedre til at forebygge.

Psykisk sygdom rammer særligt mange børn og unge. Der skal være øget fokus på tidligere opsporing og kvalificeret hjælp, så hjælpen kommer i rette tid. Det er helt grundlæggende, at det er muligt at påvirke det i opløbet. På den måde forsøge at standse det, så det ikke trækker for store negative spor med sig gennem livet.

Det skal være muligt for børn og unge at få den bedst mulige hjælp de har behov for. Således at de kan vokse op og have tillid til, at det danske velfærdssystem vil gribe dem, når man har allermest brug for det.

Vi er allerede i gang. Eksempelvis har vi sikret gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år. Og vi har afsat 600 mio. kr. årligt til psykiatrien.

Men vi er langt fra i mål endnu.

Forhandlingerne om en 10-års plan for psykiatrien er i gang, og det er vores mål, at færre bliver syge, og at flere får hjælp.

Psykiatrien er et enormt vigtigt område, som berører rigtig mange menneskers liv. Der skal være ordentlig behandling og langt bedre forebyggelse end i dag.